planowane trasy- Grunwald

Trasa nr.1

Grunwald- Św Lipka- Mamerki- Giżycko- Galindia ( 220 km)

Bez tytułu

Święta Lipka

(czas zwiedzania ok. 60min wraz z koncertem organowym)

więcej info na stronie http://www.swlipka.org.pl

Znajduje się tutaj jedno z najbardziej znanych w Polsce sanktuariów maryjnych. Świętolipska bazylika pw. Nawiedzenia NM Panny wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce.

 

SEZON LETNI (MAJ – WRZESIEŃ)

Prezentacje organów świętolipskich:

Niedziele i święta: 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30
Dni powszednie:  9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

W soboty popołudniu prezentacje mogą być odwołane, jeżeli w Bazylice ma miejsce ślub.
Prezentacja nie odbywa się, jeżeli jest na niej mniej niż 10 osób.

swieta_lipka

Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKH) w Mamerkach

(czas zwiedzania ok. 3h)

więcej info na stronie   http://www.mamerki.com/

W Mamerkach, na Mazurach, nad Kanałem Mazurskim, około 8 km od Węgorzewa, 22 km od Giżycka, 25 km od Kętrzyna, a 18 km od Gierłoży znajduje się jeden z najlepiej zachowanych w Polsce kompleks niezniszczonych bunkrów niemieckich z okresu II wojny światowej – Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych (OKH). W latach 1940-1944 zbudowano dla potrzeb 40 najwyższych generałów i feldmarszałków, 1500 oficerów i żołnierzy Wehrmachtu około 250 obiektów, w tym 30 schronów żelbetonowych, które niezniszczone zachowały się do naszych czasów.W skład kompleksu wchodzi bunkier „gigant”, którego ściany i stropy mają grubość 7 metrów. W bunkrze tego typu mieszkał podczas wojny Adolf Hitler. Korytarze i wnętrza schronów są niezniszczone i dostępne dla turystów. Zachowały się zejścia do kanałów oraz cały kanał techniczny łączący bunkry numer 28 i 30. Niemcy nie zdążyli wysadzić schronów, zostały one opuszczone bez walki przez wojska Wehrmachtu w styczniu 1945

Giżycko

Nie będę się rozpisywał – bo wiadomo, gdzie to znaleźć ;) Polecę może kilka atrakcji, które są naprawdę warte zwiedzenia.

 1. Twierdza Boyentwierdza o kształcie gwiazdy, zbudowana w latach 1844-1856 z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma IV. Ten ważny obiekt strategiczny położony jest w zachodniej części Giżycka, na wąskim przesmyku pomiędzy dwoma dużymi jeziorami mazurskimi – Kisajno (południowa część kompleksu Mamr) i Niegocin.

Wzniesiona została na obszarze Prus Wschodnich liczącym ok. 100 ha i stanowiła główne ogniwo w łańcuchu umocnień zamykających od wschodu dostęp na teren państwa pruskiego.

Więcj info na stronie : http://www.boyen.gizycko.pl/

2. Wieża Ciśnień – zwana Wodną Wieżą, wybudowana w 1900 r., zaopatrywała  Giżycko w bieżącą wodę, aż  do roku 1997. Znajduje się na wzgórzu przy skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Wodociągowej.  W całości zbudowana  z czerwonej nie otynkowanej cegły, w stylu neogotyckim, z ciekawymi sklepieniami zewnętrznymi wokół jej korony.

Więcj info na stronie : http://www.wieza-gizycko.pl/

3. Most Obrotowy na kanale Łuczańskim w Giżycku

Most obrotowy  zbudowany został w 1860r. w celu zapewnienia dogodnego połączenia miasta z Twierdzą Boyen (1843-1855), przez firmę Bechelt C.O. Grundberg und Shel z Zielonej Góry. XIX-wieczny zabytek znajduje się na kanale Łuczańskim, łączącym jez. Niegocin i Kisajno.

Więcj info na stronie : http://most.obrotowy.pl

Od 28 kwietnia do 6 maja i od 1 czerwca do 16 września most będzie otwierany dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego:

8.10 – 8.30
10.35 – 11.00
12.30 – 13.00
13.45 – 14.45
15.50 – 17.20
18.30 – 19.00

Przejezdny dla ruchu kołowego:

8.35 – 10.30
11.05 – 12.25
13.05 – 13.40
14.50 – 15.45
17.25 – 18.25
19.05 – 8.05 

Galindia – Mazurski Eden

(czas zwiedzania – dowolny J )

Nad jeziorem Bełdany stoi jeden z najoryginalniejszych mazurskich pensjonatów. Odwiedzający ukrytą w Puszczy Piskiej posiadłość cofają się w czasie, trafiając do tajemniczej krainy Galindów – ludu, który zamieszkiwał te ziemie od V w. p.n.e. i zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach przed nadejściem Krzyżaków. Średniowieczne kroniki wspominają o nieustraszonym wodzu plemienia, Yzeggusie.

więcej info na stronie: www.galindia.com.pl/

TRASA 2.

Grunwald- Pasłęk- Elbląg- Kamionek wielki- Tolkmicko- Frombork  ( 150km )

frombrok

 • PASŁĘK
 • Zamek krzyżacki, zbudowany ok. 1320 r., wielokrotnie odbudowywany w XIV i XVI w. oraz po 1945. Zamek zniszczony podczas wojny polsko-krzyżackiej w 1521 r. i pożarem w 1543 r. Odbudowany z dodaniem dwóch skrzydeł: wschodniego i zachodniego oraz dwóch narożnych wież. W 1945 zniszczony, odbudowany w latach 60. XX w., z przeznaczeniem na cele kulturalne. Obecnie zamek składa się z trzech skrzydeł, otaczających prostokątny dziedziniec otwarty od południa. Skrzydło północne flankują wieże.
 • Gotycki kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja pochodzący z pierwszej połowy XIV w., a rozbudowany w XVI. Niegdyś wieże wieńczył barokowy hełm, lecz w 1922 uległ on spaleniu i zastąpiono go obecnym dachem siodłowym. Wystrój wnętrza w większości neogotycki. Barokowy ołtarz główny autorstwa rzeźbiarza Izaaka Rigi z Królewca z 1687 r., barokowa ambona i konfesjonał tego samego autorstwa co ołtarz, organy wykonane przez gdańskiego mistrza Hildebrandta z 1719 r. [1]
 • Mury miejskie z basztami (Wieża Kamienna) i bramami (Brama Młyńska), zbudowane pomiędzy XIII a XV w., otaczają Stare Miasto.
 • Kilkanaście kamieniczek z XVIII i XIX w. (ul Chrobrego, Dąbrowskiego, Osińskiego, Sienkiewicza).
 • Gotycki ratusz pochodzący z XIV w., przebudowany w XVI, a odbudowany w 1960 roku. Późnorenesansowe szczyty pochodzą z XVII w. Posiada podcień wsparty na trzech kolumnach.
 • Neogotycki kościół św. Józefa, obecnie cerkiew greckokatolicka.
 • Renesansowy kościół św. Jerzego, obecnie wspólnie użytkowany przez społeczność ewangelicką (jako kościół filialny parafii w Ostródzie) oraz prawosławną (jako parafialna cerkiew pw. św. Onufrego).

ELBLĄG

 • Kościół katedralny św. Mikołaja, XIII-XV wiek, przebudowany po pożarze spowodowanym wyładowaniem atmosferycznym 26 stycznia 1777, z cennym wyposażeniem wnętrza (późnogotyckie tryptyki, gotyckie drewniane figury apostołów w nawie głównej, chrzcielnica brązowa z 1387, gotycki relikwiarz Krzyża św., płyty nagrobne z połowy XIII wieku)
 • Brama Targowa z 1309 i pozostałości fortyfikacji miejskich,
 • Kanał Elbląski
 • Ścieżka kościelna
 • kościół podominikański NMP, XIII-XVI wiek (obecnie Galeria „El”), częściowo zburzony w 1945, zrekonstruowany w latach 60.; dawny ołtarz główny zachował się kościele katedralnym, pozostałe wyposażenie (prospekt organowy, epitafia, empory) uległo zniszczeniu.
 • Kościół św. Wojciecha,
 • Kościół Bożego Ciała, XIII-XV wiek (przed pożarem z 1405 istniał tu kościół św. Jerzego wraz z lapidarium),
 • Kościół Świętego Ducha, XIV wiek
 • Kościół św. Antoniego, XIV wiek
 • Kościół bł. Doroty, szachulcowy z XVIII wieku, przeniesiony z Kaczynosu
 • Kościoł św. Jerzego, 1 połowa XIV wieku
 • Kościół św. Pawła Apostoła, 1895
 • Kościoł św. Trójcy, 1838
 • Kościół polskokatolicki Dobrego Pasterza, 1880-1890
 • Pałac Augusta Abbegga
 • Muzeum w Elblągu
 • Zespół dawnego zamku i podzamcza
 • kamienice późnogotyckie, renesansowe i manierystyczne (w większości zniszczone w 1945)

Kamionek Wielki – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Tolkmicko na obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i nad Zatoką Elbląską. Kamionek Wielki leży na trasie nadzalewowej linii kolejowej Elbląg-Frombork-Braniewo (obecnie zawieszonej) i przy drodze wojewódzkiej nr 503.

Tolkmicko

W Tolkmicku znajduje się około dziesięciu zabytków znajdujących się pod opieką konserwatora.

 • układ urbanistyczny miasta (XIII-XX wiek)
 • kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła z XV wieku
 • kościół polskokatolicki pw. Matki Bożej Anielskiej (parafialny)
 • kaplica cmentarna z I poł. XV wieku
 • baszta gotycka oraz pozostałość murów obronnych z XIV wieku
 • dworzec kolejowy z 1867 roku
 • domy z XIX-XX wieku
 • budynek szkoły podstawowej i gimnazjum z początku XX wieku
 • kapliczki przydrożne na drogach wyjazdowych z miasta

Frombork

 • Zespół katedralny na wzgórzu złożony z katedry i obwarowań katedralnych, otoczony budynkami dawnych kanonii
  • Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja
  • Wieża Radziejowskiego, w której znajduje się wahadło Foucaulta
  • Prywatna wieża Kopernika, niesłusznie uważana za jego dawne obserwatorium, a w rzeczywistości będąca jego formalnym mieszkaniem wewnątrz murów obronnych zespołu katedralnego na wypadek wojny
  • Muzeum Mikołaja Kopernika
  • 6 kanonii zewnętrznych z XVII-XVIII w., w tym kanonia św. Stanisława zbudowana na fundamentach starszego budynku należącego do Kopernika i będącego jego codziennym mieszkaniem
 • Cmentarz kanonicki
 • Nowy pałac biskupi
 • Dawny kościół parafialny św. Mikołaja
 • Zespół poszpitalny św. Ducha i kaplica św. Anny – Muzeum Historii Medycyny
 • Kościół poewangelicki, obecnie pogrzebowy
 • Kapliczka przydrożna św. Jerzego przy ul. Braniewskiej
 • Baszta Żeglarska z XV w.
 • Wieża wodociągowa z XVI w., przebudowana w XVII-XVIII w.
 • Kanał wodny z początku XIV w.
 • Domy z XVII-XVIII w.

TRASA 3

Grunwald- Olsztynek- Nidzica- Działdowo- Dąbrówno- Grunwald (110km)

Bez tytułu5

Olsztynek

Zabytkami godnymi uwagi są: gotycki kościół z XIV wieku i pozostałości murów miejskich z basztami z XV w. (budowane po 1415 roku), a przede wszystkim zamek krzyżacki. Wartym uwagi jest też układ urbanistyczny Starego Miasta, oraz pojedyncze domy z początku XX wieku. W mieście znajduje się skansenMuzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny.

Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisane są obiekty:

 • założenie urbanistyczne, XIV-XIX, nr rej.: 586 z 20.02.1961 i z 12.06.1968
 • kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Chopina 1, 1888,
 • plebania, ul. Chopina 7, 2 poł. XIX, nr rej.: A-4490 z 16.01.2008
 • kościół, ob. galeria MBL, XIV, XVII-XVIII, nr rej.: 214 (O/15) z 25.11.1956 (dec. ruiny)
 • cmentarz rzym.-kat., ob. komunalny, ul. Grunwaldzka, XIX, nr rej.: 3853 z 7.10.1987
 • cmentarz ewangelicko-augsburski, ob. komunalny, ul. Mrongowiusza, XIX, nr rej.: 3854 z 7.10.1987
 • cmentarz ewangelicko-augsburski, ob. komunalny, ul. Pionierów, Kamienna, Szeroka, 1 poł. XIX, nr rej.: 3852 z 7.10.1987
 • zamek, ob. szkoła, 1 poł. XIV, XVII-XIX, nr rej.: 597 z 7.06.1961 oraz 1232 z 12.06.1968
 • mury obronne, XIV, nr rej.: 213 (O/14) z 24.11.1956
 • ratusz, Rynek 1, 1915-1923, nr rej.: 2624 z 19.01.2001
 • magazyn, ul. Składowa 9, 1914, nr rej.: 4234 z 2.11.1992
 • wodociągowa wieża ciśnień, komunalna, ul. Górna 1, 1906, nr rej.: 2629 z 16.03.2000
 • wodociągowa wieża ciśnień, kolejowa, ul. Kolejowa, 1935, nr rej.: 4224 z 18.09.1992
 • SKANSEN-   http://www.muzeumolsztynek.com.pl/

Nidzica

 • gotycki zamek krzyżacki z XIV wieku, rozbudowany w XV wieku, zniszczony w 1945, po wojnie odbudowany.
 • ratusz z XIX wieku
 • domy i spichlerz z XIX wieku
 • kościół pod wezwaniem św. Wojciecha z XIV wieku (poewangelicki)
 • klasztorek
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Krzyża z XIX wieku
 • Browar Zamkowy z XIX wieku
 • fragmenty murów obronnych z basztami

Działdowo

 • kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (poewangelicki) – pierwotnie gotycki (XIV wiek), później niszczony i odbudowywany, dziś neobarokowy; Kościół farny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego stoi na końcu ulicy Kościuszki. Powstał on wkrótce po założeniu miasta. Wraz z reformacja w Prusach stał się świątynia protestancką. Pod koniec lat 70. XX wieku został sprzedany państwu, a kilka lat później kupili go katolicy. Średniowieczny rodowód mają mury nawy i wieży. Budowla niszczona w czasie kolejnych wojen i pożarów stopniowo traciła pierwotny charakter. Jej dzisiejszy wygląd jest rezultatem odbudowy z lat 1927-30. Charakterystycznym elementem wnętrza są balkony z trzech stron nawy – pozostałość po czasach protestanckich. Warto zwrócić również uwagę na niedawno odbudowane organy z 1931 roku, zbudowane przez Józefa Goebla z Gdańska.
 • kościół pw. św. Wojciecha – neogotycki z 1896 r.
 • Zamek Krzyżacki (XIV wiek)
 • ratusz (XVII wiek)
 • rynek z zabudową wokół ratusza XVIII-XIX wiek:

Dąbrówno

 • Ruiny zamku krzyżackiego. Zamek wybudowany w 1319 r. (skrzydło północne). Po lokacji miasta zamek włączono do systemu obwarowań miejskich. W 1410 zamek został spalony, odbudowany następnie w początkach XVI w.. W latach 1683–1696 Finckensteinowie przebudowali go na barokową rezydencję, dobudowując skrzydło wschodnie i południowe, a całość otoczono parkiem. W wieku XX zamek przeszedł na własność rodziny Straussów, która zamieszkiwała to do 1945 r., kiedy zamek został spalony i zrujnowany
 • Kościół parafialny (obecnie metodystyczny), zbudowany w latach 1325–1350, przebudowywany w XVII i XVIII w., szczyt zachodni neogotycki (1842). W 1697 dobudowano mauzoleum Finckenstenów. Nad wejściem do zakrystii znajduje się barokowa, bogato polichromowana empora rodu Finckensteinów z 1724. Płyty nagrobne Olesnitzów i Finckensteinów z XVi i XVII w. Strop nawy pokrywa barokowa polichromia z ok. 1730, ze scenami: Chrzest w Jordanie, Ostatnia Wieczerza, Pascha oraz postacie proroków i alegorie cnót.
 • Kościół katolicki, neogotycki z drugiej połowy XIX wieku.
 • Fragmenty murów miejskich z XIV w., zachowały się przy ul. Tylnej, Grunwaldzkiej, przy zamku i wzdłuż jeziora
 • Kamieniczki z XIX w. – przy ul. Kościelnej i Kościuszki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *